Vigtig info - Det sker snart noget nyt

Retox bliver bedre. Vores databaseleverandør forbedrer Retox. Det betyder bl.a at du vil få bedre ikoner og kan definere din egen oversigt. Åben nyheden og se et eksempel på den nye oversigt

Ny og forbedret oversigt

Nogle af de nye muligheder du får?

  • Du kan selv beslutte hvilke kolonner du vil se
  • Du kan ændre på hvilke ikoner (de små blå kasser) du vil se
  • Du kan sortere efter kolonnerne fx få vist leverandør i alfabetisk rækkefølge

Der vil komme mere nyt senere - så følg med her