Info om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (ReKS) er et samarbejde mellem fire regioner.

Det er kemi konsulenter ansat på sygehuse og i regionernes arbejdsmiljøafdelinger, som udfører arbejdet i ReKS.

RETOX er en kemidatabase til arbejdspladsinstruktioner (WPI).  

Aktuelt

Ikke farlig i lovens forstand

Et produkt der ikke er farlig i lovens forstand skal der nødvendigvis ikke laves risikovurdering på - nem måde at se det på i din liste over produkter.

Ny mini-guide RN

12-11-2019: Der findes en ny mini-guide gældende for Region Nordjylland under "Vejledninger".