Info om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (ReKS) er et samarbejde mellem fire regioner.

Det er kemi konsulenter ansat på sygehuse og i regionernes arbejdsmiljøafdelinger, som udfører arbejdet i ReKS.

RETOX er en kemi-database til arbejdsplads-brugsanvisninger (APB).  

Aktuelt

Nye regler for password 27. feb. 2017

Fra på mandag, den 27. februar 2017, vil vores Retox database (editering) adgang være "case-sensitiv" - det indebærer at et password som oprindeligt er indtastet som f. eks. "cHEss" fremover kun accepteres som "cHEss", ikke "chess" eller "Chess".

Ved samme lejlighed bliver der indført et minimum antal tegn i password, vi forventer at sætte dette til 4 (men indtil vi når det, kan det tænkes at serveren forlanger 8 tegn).

Langsomt system - opdateret

Der kan være oplevelser med at systemet er langsomt og at det virker som om der ikke sker noget. Vi er klar over at dette er "træls" og giver noget spildtid. Der arbejdes på at nedsætte ventetiden.