Info om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (ReKS) er et samarbejde mellem fire regioner.

Det er kemi konsulenter ansat på sygehuse og i regionernes arbejdsmiljøafdelinger, som udfører arbejdet i ReKS.

RETOX er en kemi-database til arbejdsplads-brugsanvisninger (APB).  

Aktuelt

Anvend AC-knap senest pr 1/10

Du er vant til at bruge symbolet med de 2 hænder til at åbne din APB. Da APB ikke længere er et krav, men du skal have en instruktion. Fremad bruge AC-knappen for at åbne din instruktion, og "de 2 hænder" vil forsvinde med udgangen af september.

Anvend Retox til instruktion

Tryk på overskriften for at de billeder af ikonerne.

Nu nærmer 1. juli 2019 sig med hastige skridt og vi kan løfte sløret for hvordan instruktionsdelen løses i Retox.

Du skal fortsat anvende knappen (de 2 hænder med blyant) til at beskrive dine lokale forhold, og resultatet af din risikovurdering. Men knappen (de 2 hænder) til at åbne den færdige APB vil på sigt forsvinde. Det betyder at du fremover skal bruge den knap som er angivet med "AC" til at åbne din instruktion.

Du har måske allere opdaget at du har fået "AC" knappen. Når du trykker på den, så skal du vælge "Instruktion", og du ender med ca 2 siders instruktion.

Vi håber at "AC" ændres til noget mere sigende, men vi ved endnu ikke hvad det ender med.

Du vil også få nemmere adgang til leverandørens sikkerhedsdatablade, som du nu finder under knappen med de 3 prikker. Efter sommerferien vil vi begynde at ligge dem under knappen "SDS", så du vil i en længere overgangsperiode kunne finde sikkerhedsdatablade på 2 måder.