Info om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (ReKS) er et samarbejde mellem fire regioner.

Det er kemi konsulenter ansat på sygehuse og i regionernes arbejdsmiljøafdelinger, som udfører arbejdet i ReKS.

RETOX er en kemidatabase til arbejdspladsinstruktioner (WPI).  

Aktuelt

P.t. udfordringer i databasen

15. marts 2021: Vi oplever desværre at systemet fejler. Vi arbejder på at få løst fejlen, men har desværre ikke en tidshorisont på dette.

Der er blandt andet udfordringer med at redigere WPI'er med "De to hænder med blyant", hvis WPI'en er tilknyttet en skabelon.

Hvis du oplever fejl, så beskriv hvad du gjorde, da fejlen opstod, og send det til din lokale REKS kemikonsulent.

18. marts 2021: Opdatering - "De to hænder med blyant" virker nu igen efter hensigten, også hvor der er benyttet en skabelon.

Ændring i Retox

Mandag den 1. marts er der lavet nogle ændringer i databasen, som kan påvirke, hvordan skabelonerne fungerer.

Det er vigtigt, at man husker at tilføje det relevante brugssted, når man opretter en ny skabelon.

Hvis du har problemer med skabeloner, eller hvis en skabelon er forsvundet, så ret henvendelse til din lokale REKS kemikonsulent, vi kan forhåbentligt hjælpe.