Info om ReKS

Regionernes Kemikalie Samarbejde (ReKS) er et samarbejde mellem fire regioner.

Det er kemi konsulenter ansat på sygehuse og i regionernes arbejdsmiljøafdelinger, som udfører arbejdet i ReKS.

RETOX er en kemi-database til arbejdsplads-brugsanvisninger (APB).  

Aktuelt

Langsomt system

Hastigheden i databasen skulle blive højere fra på mandag (14/11-2016). Beklager at systemet har været utrolig langsomt et stykke tid.

OBS!!! VIGTIGT TIL BRUGERNE

OBS!!! Anvend IKKE knappen "tilføj alle til".